Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963 г.

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963г.
Председателят на КЗП чл.кор. Г. Паспалев отбелязва доброто сътрудничество с КГГП при разрешаване на много сигнали за...

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 06.01.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, В.Миков, Н.Виходцевски, М.Тошков, К.Попов, Ал.Петров.
Обсъдени са годишния отчет и проектоплана за...

Отчет на Вл Бешков и П. Берон за командировка до новооткрита пещера край гара Кунино 1964 г.

Отчет на Вл Бешков и П. Берон за командировка до новооткрита пещера край гара Кунино. Предлага се да се иснесат по-ценните образци от варовикови обраувания поради невъзможност да се запази...

Проект за отчетен доклад за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1963 г.

Проект за отчетен доклад за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1963 г. - връзки на КЗП с организации в България и чужбина, участие в организирането на изложба по защита на...

Опис на народните паркове, резервати и природни забележителности по окръзи 1964 г.

Опис на народните паркове, резервати и природни забележителности по окръзи към началото на 1964г. Съдържа информация нормативния акт, с който обекта е обявен за защитен, площта, местонахождението...

Въпросник на Българския ловно-рибарски съюз за приемане на нови членове 1964 г.

Въпросник на Българския ловно-рибарски съюз за приемане на нови членове 1964 г. Изисква се познаване на законодателната база в областта, зоология/ихтиология, практически умения.
Включена е и...

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП 1963 г.

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП от 05.11.1963 г.
Присъстват Г.Паспалев, Л.Динев, Хр.Спасов, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков, К.Попов, Ст.Станчев, Т.Мичев, М.Паспалева.
...

Защитени природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Ловеч към 01.08.1963г.

Списък на защитените природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Ловеч към 01.08.1963г.

Защитените природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Стара Загора към 01.08.1963г.

Списък на защитените природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Стара Загора към 01.08.1963г.

Защитени природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Берковица към 01.08.1963г.

Списък на защитените природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Берковица към 01.08.1963г.

Страници