Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП от 24.11.1965г.
Присъстват Г.Паспалев, Н.Боев, П.Родопски, Ал.Петров, Н.Виходцевски, М.Тошков.
Разгледан е новия законопроект за защита на природата.