Защитени природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Смолян към 01.08.1963г.

Списък на защитените природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Смолян към 01.08.1963г.

Защитените природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Кърджали към 01.08.1963г.

Списък на защитените природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Кърджали към 01.08.1963г.

Защитене природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. София към 01.08.1963г.

Списък на защитените природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. София към 01.08.1963г.

Бюджет на КЗП за 1964 г.

Бюджет на КЗП за 1964 г.

Проектобюджет на КЗП за 1964 г.

Проектобюджет на КЗП за 1964 г.

Списък на препарирани животни, предвидени да бъдат показани в изложбата за защита на природата 1963 г.

Списък на препарирани животни, предвидени да бъдат показани в изложбата за защита на природата, открита на 22.05.1963 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1963 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 29.03.1963 г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, Хр.Спасов, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков, Миков, К.Попов.
Разгледани са
Покана за...

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1963 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 01.03.1963 г.
Присъстват Г.Паспалев, Л.Динев, Н.Виходцевски, Ал.Петров, Н.Боев, М.Тошков, Миков, К.Попов
Обсъдено е писмо№1538/16.02.1963г...

Бюджет на КЗП за 1963 г.

Бюджет на КЗП за 1963 г.

Материали по бюджета за материално-техническо снабдяване на КЗП 1963 г.

Материали по бюджета за материално-техническо снабдяване на КЗП. Включени са писма с правила за реализацията и отчитането на плановете за материално-техническо снабдяване в поделенията на БАН и...

Страници