Доклад на проф. Паспалев пред първото съвещание на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г. - чернова

Чернова на доклада на проф. Паспалев пред първото съвещание на Националния съвет за защита на родната природа с ръкописни забележки от Ст. Станчев. Документът е датиран ръчно с дата 12.01.1962г...

Архивно дело №4 на КЗП "Научно-организационни въпроси" 1962 г.

Архивно дело №4 на КЗП "Научно-организационни въпроси" 1962 г.
Съдържа списък на служебните документи в БАН.

Архивно дело №3 на КЗП "Административно-стопански въпроси" 1962 г.

Архивно дело №3 на КЗП "Административно-стопански въпроси" 1962 г.
Съдържа кореспонденции по снабдяване, заявки, справки, разпоредби, деловодство и др.

Архивно дело №3 на КЗП "Административно-стопански въпроси" 1962 г. - продължение

Архивно дело №3 на КЗП "Административно-стопански въпроси" 1962 г. - продължение
Съдържа кореспонденции по снабдяване, заявки, справки, разпоредби, деловодство и др.

Архивно дело №9 на КЗП "Издателска дейност" 1962 г.

Архивно дело №9 на КЗП "Издателска дейност" 1962 г.
Съдържа тематични планове, преписки за публикуване на научни трудове, статии и дописки в печатни издания, издаване на пощенски марки и др...

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1962г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 04.01.1962г.
Присъстват Г.Паспалев,Л.Динев, Ст.Станчев, В.Миков, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев.
Обсъден е отчетен доклад за дейността на...

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1961 г.

Чернова на отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1961 г. Състав на Комисията:
Председател - чл. кор. Георги Паспалев
Зам. председател - проф. Б....

Работен вариант на отчетния доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1961 г.

Работен вариант на отчетния доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1961 г. Състав на Комисията:
Председател - чл. кор. Георги Паспалев
Зам. председател - проф. Б....

Решения на Националния съвет за защита на природата за състоянието и задачите пред него 1962 г.

Решения на Националния съвет за защита на природата за състоянието и задачите по защита на природата в Народна Република България. След кратък исторически преглед се прави констатацията, че...

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП 1961 г.

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП от 08.12.1961 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Б.Китанов, Л.Динев, Г.Марков, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков
Разгледан е проекта за Препоръка...

Страници