Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1961 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 07.04.1961 г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, Г.Марков, В.Михов, Хр.Спасов, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков
Разгледан е...

Архивно дело №5 на КЗП "Планиране и отчитане изследователска дейност" 1961 г.

Архивно дело №5 на КЗП "Планиране и отчитане изследователска дейност" 1961 г.
Съдържа решения на Националния съвет за защита на природата, окръжни, преписки по съставяне на плана в...

Докладна записка относно организиране на месец за защита на природата 1961 г.

Докладна записка от Кирил Попов - началник отдел "Ловно стопанство и защита на природата" в ГУГ относно организиране на месец за защита на природата през м. май 1961г.

Архивно дело №2 на КЗП "Финансови въпроси" 1961 г.

Архивно дело №2 на КЗП "Финансови въпроси" 1961 г.
Съдържа проектобюджет, бюджет, кореспонденции по финансови въпроси, заявки, окръжни, заповеди и др.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1961 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 08.02.1961 г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, Г.Марков, Л.Динев, Ст.Станчев, В.Михов, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев, К.Попов, М.Тошков...

Архивно дело №7 на КЗП "Издателска дейност" 1961 г.

Архивно дело №7 на КЗП "Издателска дейност" 1961 г.
Съдържа преписки по проекто-тематичен план, предложения и др.

Архивно дело №3 на КЗП "Административно-стопански въпроси" 1961 г.

Архивно дело №3 на КЗП "Административно-стопански въпроси" 1961 г.
Съдържа кореспонденции по снабдяване, заявки, справки, разпоредби, заповеди и др.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1960 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 12911.960 г.
Присъстват Г.Паспалев, Б. Китанов, Д.Стефанов, Г.Марков, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев.
Обсъден е проекта за Правилник за...

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1960 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 14.11.960 г.
Присъстват Г.Паспалев, Б. Китанов, Д.Стефанов, Г.Марков, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски, В.Миков, Н.Боев.
Обсъден е проекта...

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1960 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 03.11.960 г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, Б. Китанов, Г.Марков, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски
Урвърден е състава на Бюрото на КЗП...

Страници