Архивно дело №4 на КЗП "Научно-организационни въпроси" 1962 г.
Съдържа списък на служебните документи в БАН.