Работен вариант на отчетния доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1961 г. Състав на Комисията:
Председател - чл. кор. Георги Паспалев
Зам. председател - проф. Б. Китанов
Науч. секретар - д-р Г. Марков
Членове: проф. Любен Динев, проф. Димитър Стефанов, ст. н. с. Христо Спасов, ст. н. с. В. Миков, мл. н. с. Н. Боев, Алекси Петров, Кирил Попов, Ст. Станчев.
Дейност:
1. Участие в изработването на Указа за защита на родната природа /публ. в "Известията", бр. 74, 1960 г./ и Правилника за неговото приложение /публ. в "Известията", бр. 52, 1961 г./.
2. Комисията е направила пред съответните органи конкретни предложения за опазване и обявяване за защитени природни обекти - напр. местността "Калето", при с. Реслец, Врачанско, някои скални образувания и др.
3. Изработен е списък на растения и животни, подлежащи на защита, публ. в "Известията", бр. 63, 1961 г.
4. Дадено е становище при изработката на проектозакона за рибарството
5. Изработен е Правилник за управление и стопанисване на резервата "Сребърна"
6. Участие при огледа на новооткритата пещера "Снежанка"
7. Участие при огледа на последствията от пожара в резервата "Парангалица"
8. Изнесени беседи на природонаучна тематика, публикувани статии.
9. Международни контакти.
1. Бюджет на КЗП.