Архивно дело №9 на КЗП "Издателска дейност" 1962 г.
Съдържа тематични планове, преписки за публикуване на научни трудове, статии и дописки в печатни издания, издаване на пощенски марки и др.