Чернова на доклада на проф. Паспалев пред първото съвещание на Националния съвет за защита на родната природа с ръкописни забележки от Ст. Станчев. Документът е датиран ръчно с дата 12.01.1962г.