Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №5 на Бюрото на КЗП от 30.01. 1958 г.
Разгледан е преокт за постановление за защита на природата.

Протокол №4 от заседание на УС на БНСЗП 1957 г.

Протокол №4 от заседание на УС на БНСЗП от 26.12.1957 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1957 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 04.12.1957 г.

Протокол №3 от заседание на КЗП 1957 г.

Протокол №2 от заседание на КЗП в състав ирил .Попов, Борис Китанов, Иван Буреш, Димитър Стефанов, Кирил попов, Иван Радев и Алекси Петров от 15.11. 1957 г.

Предложение Комисията по защита на природата да стане научен център, 1957 г.

Доклад с дата 15.02.1957 г. от проф. Кирил Попов, председател на КЗП при БАН до председателя на БАН. На първото заседание на КЗП при БАН, състояло се на 24.12.1956 г. е взето решение да бъдат...

Устав на Швейцарската лига за опазване на природата 1957 г.

Устав на Швейцарската лига за опазване на природата, приет на общото събрание на 24.06.1956г. и влиза в сила на 01.01.1957г.

Преминаване на СЗРП към БАН, 1956

Изложение с дата 31.03.1954 г. от проф. Кирил Попов, Председател на СЗРП, до Председателя на БАН, което аргументира нуждата от преминаване на СЗРП към БАН поради липса на собствена дейност и по...

Преминаване на СЗРП към БАН, 1954

Писмо с дата 31.03.1954 г. от проф. Кирил Попов, Председател на СЗРП, до Председателя на БАН, което аргументира нуждата от преминаване на СЗРП към БАН поради липса на собствена дейност и по...

Протокол от заседание на БНСЗП по състоянието на съюза след оставката на Н. Стоянов 1950 г.

Протокол от заседание на БНСЗП по състоянието на съюза след оставката на Н. Стоянов от 09.02.1950 г.

Управителен и Контролен съвет на БНСЗП 1949 г.

Списък на членовете на Управителния и Контролния съвет на БНСЗП към 18.08.1949 г.

Страници