Отчет за командировка на комисия на КЗП за инспекция на черноморското крайбрежие 1961 г.

Отчет за командировка на комисия на КЗП за инспекция на черноморското крайбрежие от 26.11. до 02.12.1961г.

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП 1961 г.

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП от 23.10.1961 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Б.Китанов, Г.Марков, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков
Разгледан е проекта за Правилник за...

Предварителен доклад на ЮНЕСКО по приемането на международна рекомендация за защита красотата и характера на пейзажа и населените места 1961 г. - оригинал на френски език

Предварителен доклад на ЮНЕСКО по приемането на международна рекомендация за защита красотата и характера на пейзажа и населените места от 06.09.1961 г. - оригинал на френски език

Искане за превод на устава на Международния съюз за защита на природата 1961 г.

Уставът на Международния съюз за защита на природата е изготвен във Фонтебло на 05.10.1948г. и поправен на VI-то и VII-мо Общи събрания през 1958г. в Атина и 1960г. в Краков.

Проект на Програма за курс "Защита на природата" за висшите училища 1961 г. - оригинал на английски език

Проект на Програма за курс "Защита на природата" за висшите училища, разработен по решение на Комисията по просветата на Международния съюз за защита на природата /IUCN/ от 24.06.1961г.
...

Проект на Програма на курс "Защита на природата" за висшите училища 1961 г. - превод на български език.

Проект на Програма за курс "Защита на природата" за висшите училища, разработен по решение на Комисията по просветата на Международния съюз за защита на природата /IUCN/ от 24.06.1961г.
...

Бюджет на КЗП за 1962 г.

Бюджет на КЗП за 1962 г.

Устав на Международния съюз за защита на природата - превод на български 1961 г.

Уставът на Международния съюз за защита на природата е изготвен във Фонтебло на 05.10.1948г. и поправен на VI-то и VII-мо Общи събрания през 1958г. в Атина и 1960г. в Краков.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1961 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 23.05.1961 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Г.Марков, В.Митков, Хр.Спасов, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков
Разгледано е изложение за...

Устав на Всеруския съюз за защита на природата 1961 г.

Устав на Всеруския съюз за защита на природата, утвърден с Постановление №370/10.04.1961г. на МС на РСФСР.

Страници