Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1963 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 11.01.1963 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Б.Китанов, Л.Динев, Г.Марков, Ст.Станчев, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков.
Обсъдени са проектозадания...

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1962 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 27.09.1962 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Л.Динев, Г.Марков, Н.Виходцевски, Н.Боев, Миков, М.Тошков, К.Ппов.
Разгледани са проектозадания на...

Проектобюджет на КЗП за 1963 г.

Проектобюджет на КЗП за 1963г.

Архивно дело №8 на КЗП "Научни конференции" 1962 г.

Архивно дело №8 на КЗП "Научни конференции" 1962 г.
Съдържа окръжни във връзка с провеждане на научни конференции и конгреси, покани и др.

Резолюция на съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа, състояло се 06-07.03.1962г. завършва с резолюция, в която се дават насоки за подобряване и разширяване дейностите по защита на...

Първо съвещание на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Протокол на първото съвещание на Националния съвет за защита на родната природа, проведено на 06.03.1962 г.

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при Бан, 1962 г.

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при Бан за периода 03.01.1961-26.02.1962 г. Списъкът е подписан от комисия в състав: д-р Г. Марков, Н. Боев, Ив. Зафиров и одобрен от...

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при Бан, 1962 г.

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при БАН за 1961 г. ,изготвен на 26.02.1962г. и подписан от Г. Паспалев.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1962 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 21.02.1962 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Б.Китанов, Л.Динев, Г.Марков, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков, К.Ппов.
Разгледана е поканата за...

Архивно дело №2 на КЗП "Финансови въпроси" 1962 г.

Архивно дело №2 на КЗП "Финансови въпроси" 1962 г.
Съдържа проектобюджет, бюджет, кореспонденции по финансови въпроси, заявки за снабдяване, щатно разписание, инвентаризация, описи и др.

Страници