Списък на защитените природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Ловеч към 01.08.1963г.