Списък на поканените за Симпозиума за защита на грабливите птици 1965 г.

Списък на организациите, до които са изпратени покани за участие в Симпозиума за защита на грабливите птици през октомври 1965г.

Нормативни документи по опазване на рибното богатство до 1964 г.

Списък на нормативните документи по опазване на рибното богатство до 1964 г. Изготвен е от началник отдел К. Попов

Нормативни документи по защита на природата в сила към 23.01.1964г.

Списък на закони, укази, постановления, заповеди и др, по защита на природата и нейните ресурси в сила към 23.01.1964г.

Списък на защитените природни обекти в България по окръзи 23.03.1964г.

Списък на защитените природни обекти в България по окръзи 23.03.1964г. Съставен от Н. Виходцевски. Защитените природни обекти са групирани в следните категории: Народен парк, Резерват, Природна...

Нормативни документи по защита на природата в сила към 09.03.1964г.

Списък на закони, укази, постановления, заповеди и др, по защита на природата и нейните ресурси в сила към 09.03.1964г.

Списък на щатни служители при КЗП 1964 г.

Списък на щатни служители при КЗП, изпратен до Личен състав - БАН в отговор на писмо 172/11.02.1964г.

Въпросник на Българския ловно-рибарски съюз за приемане на нови членове 1964 г.

Въпросник на Българския ловно-рибарски съюз за приемане на нови членове 1964 г. Изисква се познаване на законодателната база в областта, зоология/ихтиология, практически умения.
Включена е и...

Защитени природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Габрово към 01.08.1963г.

Списък на защитените природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Габрово към 01.08.1963г.

Защитени природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Силистра към 01.08.1963г.

Списък на защитените природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Силистра към 01.08.1963г.

Защитени природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Шумен към 01.08.1963г.

Списък на защитените природни обекти в района на Окръжно управление на горите гр. Шумен към 01.08.1963г.

Страници