Списък на организациите, до които са изпратени покани за участие в Симпозиума за защита на грабливите птици през октомври 1965г.