Списък на щатни служители при КЗП, изпратен до Личен състав - БАН в отговор на писмо 172/11.02.1964г.