Списък на закони, укази, постановления, заповеди и др, по защита на природата и нейните ресурси в сила към 23.01.1964г.