Списък на нормативните документи по опазване на рибното богатство до 1964 г. Изготвен е от началник отдел К. Попов