Списък на защитените природни обекти в България по окръзи 23.03.1964г. Съставен от Н. Виходцевски. Защитените природни обекти са групирани в следните категории: Народен парк, Резерват, Природна забележителност, Вековно дърво, Пещера, Защитена местност, Историческа местност.