Записка относно резултатите от инвентаризацията в КЗП 1965 г.

Записка относно резултатите от инвентаризацията в КЗП, извършена на 29.11.1965г.

Отчетен доклад на Н. Виходцевски и Ал. Петров за командировка от КЗП 1964 г.

Отчетен доклад на Н. Виходцевски и Ал. Петров за командировка от КЗП през м. ноември 1964г.

Докладна записка и протокол от проверката по отчитането на ловците с крака на хищни птици 1964 г.

Докладна записка от Н. Виходцевски и протокол от проверката по отчитането на ловците с крака на хищни птици, подписан от членовете на комисията М. Тошков, Н. Вихидцевски, Ст. Дончев, Ал. Простов и...

Заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП 1964г.

Писмо вх.№226/16.07.1964г. със заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП

Докладна записка от Н. Виходцевски с предложения по опазването на защитените видове животни 1964 г.

Докладна записка от Н. Виходцевски с предложения по опазването на защитените видове животни от 28.05.1964г. по повод отровен орел, донесен за препариране
Писмо 186/01.06.1964г., с което Г....

Списък на резерватите в България към 15.05.1964г.

Списък на резерватите в България към 15.05.1964г.

Заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП 1964 г.

Писмо вх.№96/24.03.1964г. със заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП

Списък на защитените природни обекти в България по окръзи 23.03.1964г.

Списък на защитените природни обекти в България по окръзи 23.03.1964г. Съставен от Н. Виходцевски. Защитените природни обекти са групирани в следните категории: Народен парк, Резерват, Природна...

Отчетен доклад на Н. Виходцевски за командировка от КЗП 1963 г.

Отчетен доклад на Н. Виходцевски за командировка съгласно Заповед №4/08.11.1963г. по въпроси около защитени обекти във Варненски, Бургаски и Ямболски окръг.

Заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП 1963 г.

Писмо вх.№266/29.07.1963г. със Заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП.

Страници