Въпросник на Българския ловно-рибарски съюз за приемане на нови членове 1964 г. Изисква се познаване на законодателната база в областта, зоология/ихтиология, практически умения.
Включена е и брошура, издание на БЛРС в помощ на ловци и риболовци, която представлява извадки от "Ловно-рибарския буквар".