Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроса за трансформиране на Съюза за защита на природата в Комисия към БТС 1960 г.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроса за трансформиране на Съюза за защита на природата в Комисия към БТС от 12.01.1960 г.
Присъстват проф. К.Попов, Б.Китанов, Б. Китанов, Д....

Отчет за дейността на Комисията по защита на природата за периода 1957-1959 г.

Отчет за дейността на Комисията по защита на природата за периода 1957-1959 г. Документът не е датиран.
Състав на ръководството на Комисията: проф. Кирил Попов - председател, проф. Борис...

Протокол №11 от заседание на Бюрото на КЗП 1959 г.

Протокол №8 от заседание на Бюрото на КЗП от 19.10.1959 г.
Разгледан е отчет за дейността на КЗП и избор на делегати за конгреса на IUCN.
Присъстват проф. К.Попов, Б.Китанов, Г....

Проекто-устав на Съюза за защита на природата в България (СЗПБ), 1958 г.

Копие на проекто-устав на Съюза за защита на природата в България (СЗПБ) - обществена организация, която съдейства на Комисията за защита на природата при БАН, 1958 г.

Дневен ред на конгрес на Съюза за защита на природата в България (СЗПБ). 1958 г.

Чернова на дневния ред за подготвян конгрес от Съюза за защита на природата в България (СЗПБ) - обществена организация, която съдейства на Комисията за защита на природата при БАН, Документът е...

Дневен ред на заседание на КЗП. 1958 г.

Бележки по дневния ред на предстоящо заседание на КЗП. Документът е без дата, но вероятно е изготвен до края на 1958 г.

Протокол №9 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №9 от заседание на Бюрото на КЗП от 13.05.1958 г.
Разгледан е въпроса за свикване на общо събрание на Съюза за защита на природата.
Присъстват К.Попов, Б.Китанов, И.Буреш, Д....

Протокол №8 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №8 от заседание на Бюрото на КЗП от 14.04.1958 г.
Разгледан е доклад на Н. Згоров по възстановяване на Съюза за защита на природата.
Присъстват К.Попов, Ст.Станчев, Н....

Протокол №7 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №7 от заседание на Бюрото на КЗП от 01.04. 1958 г.
Разгледан е проект за постановление за защита на природата.

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП от 03.03.1958 г.
Разглеждано е проект за постановление за защита на природа и проект за оустав на Съюза за защита на природата.

Страници