Уставът на Международния съюз за защита на природата е изготвен във Фонтебло на 05.10.1948г. и поправен на VI-то и VII-мо Общи събрания през 1958г. в Атина и 1960г. в Краков.