Искане за превод на устава на Международния съюз за защита на природата 1961 г.

Уставът на Международния съюз за защита на природата е изготвен във Фонтебло на 05.10.1948г. и поправен на VI-то и VII-мо Общи събрания през 1958г. в Атина и 1960г. в Краков.

Устав на Международния съюз за защита на природата - превод на български 1961 г.

Уставът на Международния съюз за защита на природата е изготвен във Фонтебло на 05.10.1948г. и поправен на VI-то и VII-мо Общи събрания през 1958г. в Атина и 1960г. в Краков.

Устав на Всеруския съюз за защита на природата 1961 г.

Устав на Всеруския съюз за защита на природата, утвърден с Постановление №370/10.04.1961г. на МС на РСФСР.

Проекто-устав на Съюза за защита на природата в България (СЗПБ), 1958 г.

Копие на проекто-устав на Съюза за защита на природата в България (СЗПБ) - обществена организация, която съдейства на Комисията за защита на природата при БАН, 1958 г.

Устав на Швейцарската лига за опазване на природата 1957 г.

Устав на Швейцарската лига за опазване на природата, приет на общото събрание на 24.06.1956г. и влиза в сила на 01.01.1957г.

Проектоустав на Международния съюз за защита на природата 1948 г.

Превод на Проектоустава на Международния съюз, приет на международната конференция в гр. Брунен, Швейцария, състояла се в края на м. юни 1947 г. за защита на природата. Предоставен е от...

Писмо с инструкции и приложени екземпляри от указа на БНСЗП в помощ на създаването на местни дружества 1946г.

В изпълнение Окръжно №11259/27.07.1946г. за създаване на местни клонове на БНСЗП Дирекцията за горите и лова изпраща при поискване устава на БНСЗП за образец до:
Административен лесничей -...

Устав на Дружество за опознаване и защита на природата - клон на БНСЗП 1946 г.

Устав на Дружество за опознаване и защита на природата - клон на БНСЗП 1946г.

Устав на БНСЗП, 1946 г.

Брошура, включваща Устава на БНСЗП, утвърден със заповед 213/19.07.1946 г, на министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 5 от наредбата-закон за Държавен надзор върху дружествата и сдруженията....

Устав на Български народен съюз за защита на природата /БНСЗП/ 1946 г.

Устав на Български народен съюз за защита на природата /БНСЗП/ 1946 г.

Страници