Устав на Дружество за опознаване и защита на природата - клон на БНСЗП 1946г.