Копие на проекто-устав на Съюза за защита на природата в България (СЗПБ) - обществена организация, която съдейства на Комисията за защита на природата при БАН, 1958 г.