В изпълнение Окръжно №11259/27.07.1946г. за създаване на местни клонове на БНСЗП Дирекцията за горите и лова изпраща при поискване устава на БНСЗП за образец до:
Административен лесничей - гр. Дупница
Административен лесничей - гр. Елена
Административен лесничей - гр. Смолян
Административен лесничей - гр. Провадия
Административен лесничей - гр. Хасково
Ревирно лесничейство - Гол. Белово, Пазарджишко
Ревирно лесничейство - с. Момчиловци, Смолянско
Ревирно лесничейство - с. Лопян, Ботевградско
Ревирно лесничейство - с. Лъки, Асеновградско
Ревирно лесничейство - с. Манастир, Асеновградско
ДГС - с.Добромир, Айтоско
УОГС"Гешова планина" - с. Лъджене, Пазарджишко