Брошура, включваща Устава на БНСЗП, утвърден със заповед 213/19.07.1946 г, на министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 5 от наредбата-закон за Държавен надзор върху дружествата и сдруженията. Освен устава, в изданието са включени и Инструкции за предстояща дейност на БНСЗП.
Брошурата е дар от г-н Тома Белев и гърба на титулната страница носи неговия екслибрис.