Изложение на УС на БНСЗП относно дейността на съюза 1950 г.

Изложение на УС на БНСЗП относно дейността на съюза, подписано от Ю. Михайлов - председател на БНСЗП и Н. Манов - секретар.
Изпратено до НС на ОФ на 31.03.1950г.

Преписка на БНСЗП с МВР по организационни въпроси 1950 г.

Писмо изх.№11/14.03.1950г. на БНСЗП до Столично управление на МВР
Писмо изх.№14/14.03.1950г. на БНСЗП до отдел Административен на Дирекция на народната милиция

Преписка относно езерото "Вая" 1948 г.

Преписка между БНСЗП и МЗГ относно състоянието на езерото "Вая" край гр. Бургас. Съдържа изложение на Коста Ив. Грежов с предложения за неговото зарибяване и за залесяване на бреговете му, както и...

Писмо от БНСЗП до министър председателя относно изложба на природните обекти в България 1948 г.

Писмо изх.№147/08.07.1948г. от БНСЗП, с което се иска насрочване на среща с Министър-председателя, на която да се обсъди организацията на първата у нас голяма изложба на всички природни обекти в...

Позив-апел за обединяване на поддръжниците на идеята за защита на природата в дружества, 1947 г.

Позив-апел за обединяване на поддръжниците на идеята за за защита на природата в дружества за опознаване и защита на природата. На гърба има образец на молба, с която се иска регистрацията на...

Устав на БНСЗП, 1946 г.

Брошура, включваща Устава на БНСЗП, утвърден със заповед 213/19.07.1946 г, на министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 5 от наредбата-закон за Държавен надзор върху дружествата и сдруженията....