Превод на Проектоустава на Международния съюз, приет на международната конференция в гр. Брунен, Швейцария, състояла се в края на м. юни 1947 г. за защита на природата. Предоставен е от българските делегати на тази конференция Павел Кебърле и Алекси Петров.