Архивно дело №3 на КЗП "Административно-стопански въпроси" 1962 г.
Съдържа кореспонденции по снабдяване, заявки, справки, разпоредби, деловодство и др.