Решения на Националния съвет за защита на природата за състоянието и задачите по защита на природата в Народна Република България. След кратък исторически преглед се прави констатацията, че дейностите по защита на природата са силно намалели след разтурянето на СЗРП и се поставят задачи за развитие на опазването и изследването на природата по населени места и широко да се популяризира идеята за защита на родната природа.