Решение №32-ПР/2010г за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционнен проект в ПП Странджа

Решение №32-ПР/2010г на МОСВ за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционнен проект в ПП Странджа

Решение на МОСВ за предоставяне на достъп до информация относно лифт "Паничище" 2010 г.

Решение №ЗД-101/22.07.2010г. на МОСВ за предоставяне на достъп до информация относно лифт "Паничище", изпратено до Александър Дунчев с писмо изх.№ЗДОИГ-1682/22.07.2010г.

Решение КЗ-2 от 1.02.1988г на Комисията за земята за предоставяне на земи за творчески комплекс Ропотамо, 1988г

Решение КЗ-2 от 1.02.1988г на Комисията за земята за предоставяне на земи за изграждане на помпени станции за Международния детски творчески комплекс Ропотамо, 1988г

Проекторешения на съвещание по проблемите на резервата "Сребърна" 1967 г.

Проекторешения на съвещание по проблемите на резервата "Сребърна", състояло се на 17.10.1967г. в гр. Силистра.
1. За опресняване на водите резервата да бъде свързан с р. Дунав като се...

Проект за решения на Научно-техническата конференция по химизация на селското и горското стопанство 1966 г.

Проект за решения на Научно-техническата конференция по химизация на селското и горското стопанство и здравеопазването на селскостопанските животни и по използването на антибиотиците в...

Решения на II пленум на Републиканската комисия по пещерно дело 1964 г.

Решения на II пленум на Републиканската комисия по пещерно дело и пещерен туризъм от 24.02.1964г.

Резолюция на съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа, състояло се 06-07.03.1962г. завършва с резолюция, в която се дават насоки за подобряване и разширяване дейностите по защита на...

Решения на Националния съвет за защита на природата за състоянието и задачите пред него 1962 г.

Решения на Националния съвет за защита на природата за състоянието и задачите по защита на природата в Народна Република България. След кратък исторически преглед се прави констатацията, че...

Чернова на писмо от СЗРП до МЗДИ относно избор на представител в комисията по народен парк "Витоша" 1943г

Ръкописна чернова на писмото от СЗРП до МЗДИ относно избор на представител в комисията по народен парк "Витоша" м. май 1943г

Резолюции на Висшия туристически съвет при Българското туристическо дружество, 1931 г.

Резолюции на II Висш туристически съвет при Българското туристическо дружество 01.03.1931 г. по следните теми:

  1. Опазване на природата и създаване на национални природни паркове
  2. ...

Страници