Проекторешения на съвещание по проблемите на резервата "Сребърна", състояло се на 17.10.1967г. в гр. Силистра.
1. За опресняване на водите резервата да бъде свързан с р. Дунав като се прокопае водоснабдителен канал
2. За развиване на изследователската дейност да се построи сграда за биологична станция.
3. За развиване на туризма да се построи къмпинг и да се осигури сграда за музей.