Решения на II пленум на Републиканската комисия по пещерно дело и пещерен туризъм от 24.02.1964г.