Проект за решения на Научно-техническата конференция по химизация на селското и горското стопанство и здравеопазването на селскостопанските животни и по използването на антибиотиците в животновъдството и ветеринарната практика, състояла се на 19.06.1966г.
Като отчита положителните резултати от химизацията в агротехническите мероприятия конференцията отбелязва, че неправилното използване на химическите средства в селското и горското стопанство дава отрицателно отражение както върху здравето на хората и животните, така и върху качеството и количеството на продукцията. В тази посока са и решенията, които взима с препоръки към всички държавни и научни институции за ускоряване и разширяване на научноизследователската работа по ново биологически методи за борба с вредителите и да се създадат институти за контрол.