Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП от 08.12.1961 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Б.Китанов, Л.Динев, Г.Марков, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков
Разгледан е проекта за Препоръка относно защита красотата на пейзажа и населените местности на ООН.
Изслушан е доклад на Г.Паспалев, подготвен за Националния съвет за защита на природата.
Обсъден е проект за програма на курс по защита на природата в учебните заведения