Материали по бюджета за материално-техническо снабдяване на КЗП. Включени са писма с правила за реализацията и отчитането на плановете за материално-техническо снабдяване в поделенията на БАН и одобрените от Финансово-счетоводния отдел на БАН тримесечни заявки на КЗП.