Списък на защитените природни обекти в България по окръзи 23.03.1964г.

Списък на защитените природни обекти в България по окръзи 23.03.1964г. Съставен от Н. Виходцевски. Защитените природни обекти са групирани в следните категории: Народен парк, Резерват, Природна...

Нормативни документи по защита на природата в сила към 09.03.1964г.

Списък на закони, укази, постановления, заповеди и др, по защита на природата и нейните ресурси в сила към 09.03.1964г.

Решения на II пленум на Републиканската комисия по пещерно дело 1964 г.

Решения на II пленум на Републиканската комисия по пещерно дело и пещерен туризъм от 24.02.1964г.

Списък на щатни служители при КЗП 1964 г.

Списък на щатни служители при КЗП, изпратен до Личен състав - БАН в отговор на писмо 172/11.02.1964г.

Опис на архивните материали на КЗП 1967 г.

Опис на архивните материали на КЗП, съставен на 14.02.1967г. за нуждите на Научен архив - БАН.

Списък на законите укази постановления, заповеди по защита на природата в България, които са в сила към 23.01.1964 г.

Списък на законите укази постановления, заповеди по защита на природата в България, които са в сила към 23.01.1964 г.
С писмо изх.№27/23.01.1964г. списъка е изпратен на Министерството на...

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 17.01.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Л.Динев, Ст.Станчев, Н.Боев, Н.Виходцевски, М.Тошков, К.Попов, Ал.Петров.
Обсъдено е предложение от...

Щатно разписание на КЗП за 1964 г.

Щатно разписание на КЗП за 1964 г.

Извлечение от отчетния доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963 г.

Извлечение от отчетния доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963г. по успешните съвмести дейности на КЗП с учреждения и организации.

Извлечение от доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963 г.

Извлечение от доклад за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1963 г. - участие в организирането на изложба по защита на природата през м. май 1963 г.; проверка на състоянието...

Страници