Бюджет на КЗП за 1966 г.

Бюджет на КЗП за 1966 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1965 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 18.06.1965г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, П.Петков, Н.Христосков, М.Тошков, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъдена е поканата за 9-тото...

Проектоплан за провеждане на изложба и симпозиум по защита на грабливите птици 1965 г.

Проектоплан за провеждане на изложба и симпозиум по защита на грабливите птици. Документът е изготвен от Зоологическия институт с музей към БАН и предвижда симпозиумът де се проведе едновременно с...

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1965 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 02.04.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Г.Марков, Б.Китанов, Н.Боев, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъдено е състоянието на природен...

Чернова на отчетен доклад за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1964 г.

Чернова на отчетния доклад за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1964 г. Основните точки в отчета са:
I. Щат - адм. секретар
II. Бюджет
III. Дейности:...

Нормативни документи по опазване на рибното богатство до 1964 г.

Списък на нормативните документи по опазване на рибното богатство до 1964 г. Изготвен е от началник отдел К. Попов

Отчетен доклад за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1964 г.

Отчетен доклад с изх. № 353/31.12.1964 г., изготвен от председателя на КЗП чл. кор. проф. Г. Паспалев за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1964 г. Основните точки в отчета...

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1964 г.

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1964г.
Като отбелязва значителното орязване на бюджета председателят на КЗП чл.кор. Г. Паспалев отбелязва подобрение в...

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП от 28.12.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъден е отчетния доклад за дейността на КЗП през...

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП от 28.12.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъден е отчетния доклад за дейността на КЗП през...

Страници