Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по приемане на годишния отчетен доклад на КЗП от 26.01.1967 г.