Таксационна характеристиа на горски площи в Горско стопанство Бургас от 1984г

Таксационна характеристиа на горски площи в Горско стопанство Бургас, предвидени за предоставяне на творчески екологичен комплекс Ропотамо към център "Знаме на мира" от 1984г

Чернова на доклад "Защита на природата в България"

Чернова на доклад "Защита на природата в България"

Отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1968 г.

Отчет за дейността на Комисията за защита на природата при БАН през 1968 г., подготвен от научния секретар Н. Боев. Отбелязани са участие в изготвянето на приетия вече Правилник за приложение на...

Заключителен доклад на Международната научна конференция за рационалното използване и съхранение на биосферата 1968 г.

Междуправителствената конференция на експертите по въпроса за научните основи на рационалното използване и опазване на естествените богатства на биосферата се е провела от 04.09. до 13.09.1968г....

Протокол от заседание на Националния съвет за защита на природата. 1967 г.

Препис на протокол № 2/05.12.1968 г. от заседание на Националния съвет за защита на природата. Документът е подпечатан и адресиран до КЗП.

Пълномощно на името на Владимир Антонов Помаков. 1968 г.

Пълномощно с изх. № VI-148/02.12.1968 г. на името на Владимир Антонов Помаков за покупки и разходи за сметка на КЗП при БАН.

Заповед, с която се възлага на Владимир Антонов Помаков да тегли суми и и прави разходи за сметка на КЗП при БАН. 1968 г.

Препис от заповед № 68/29.11.1968 г., с която се възлага на Владимир Антонов Помаков да тегли суми и и прави разходи за сметка на КЗП при БАН.

Бюджет на КЗП за 1969 г.

Бюджет на КЗП за 1969 г.

Изложба за защита на природата в България

Опис на таблата на изложба с природозащитна тематика от средата на 60-те години.

Отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1967 г.

Недатирано копие на отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1967 г., изготвен от и.д. председател на КЗП чл. кор. Ил. Пашев. В наличния екземпляр на мястото на л. 2 има празен лист....

Страници