Проекторешения на съвещание по проблемите на резервата "Сребърна" 1967 г.

Проекторешения на съвещание по проблемите на резервата "Сребърна", състояло се на 17.10.1967г. в гр. Силистра.
1. За опресняване на водите резервата да бъде свързан с р. Дунав като се...

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроси за резерватите "Парангалица" и "Сребърна" 1967 г.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроси за резерватите "Парангалица" и "Сребърна" и предложения за нови резервати от 14.09.1967г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1967 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 09.03.1967 г.
На заседанието е решено да се определи Парангалица за резерват - база за научни пручвания.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроса за организиране на звено по защита на природата на социалистическите страни 1967 г.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроса за организиране на звено по защита на природата на социалистическите страни от 09.03.1967 г.

Протокол от заседание на комисия за експертиза на архивни материали, 1967 г.

Протокол № 1/13.02.1967 г. от заседание на комисия към КЗП за експертиза на архивни материали. Документът е подписан от членовете на комисията в състав: д-р Марков, Н. Боев, И. Зафиров и е...

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1967 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 26.01. 1967 г.
Разгледан и приет е годишния отчетен доклад на КЗП.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по приемане на годишния отчетен доклад на КЗП 1967 г.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по приемане на годишния отчетен доклад на КЗП от 26.01.1967 г.

Отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1966 г.

Отчет за извършеното от Комисията за защита на природата при БАН през 1966 г. Във връзка с реорганизацията на КЗП се изменя чл. 4 от Правилника за устройството и дейността на КЗП. Председателят...

Доклад състояние и задачи по защита на природата 1966 г.

Работен вариант на Доклад за състояние и задачи по защита на природата в България. Прави се обзор на извършеното в тази област от 1962г. Отбелязва се, че към 01.05.1966г. защитените обекти в...

Проект за решения на Научно-техническата конференция по химизация на селското и горското стопанство 1966 г.

Проект за решения на Научно-техническата конференция по химизация на селското и горското стопанство и здравеопазването на селскостопанските животни и по използването на антибиотиците в...

Страници