Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при БDK, 1964 г.

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при БАН за периода 12.11.1957--30.12.1960 г. Списъкът е изготвен от комисия в състав:
Председател: проф. Кр. Тулешков...

Записка относно резултатите от инвентаризацията в КЗП 1965 г.

Записка относно резултатите от инвентаризацията в КЗП, извършена на 29.11.1965г.

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП 1965 г.

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП от 24.11.1965г.
Присъстват Г.Паспалев, Н.Боев, П.Родопски, Ал.Петров, Н.Виходцевски, М.Тошков.
Разгледан е новия законопроект за защита на...

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП от 02.11.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, М.Тошков, Г.Василев, Г.Марков, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Н.Боев, Ст.Станчев, Ал.Петров, Н....

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП от 07.10.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Г.Марков, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Н.Боев, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Разгледани за административни...

Бюджет на КЗП за 1965 г.

Бюджет на КЗП за 1965 г.

Проектобюджет на КЗП за 1965 г.

Проектобюджет на КЗП за 1965 г.

Нормативни документи по защита на природата в сила към 23.01.1964г.

Списък на закони, укази, постановления, заповеди и др, по защита на природата и нейните ресурси в сила към 23.01.1964г.

Количество на дивеча в България по видове през пролетта на 1964 г.

Количество на дивеча в България по видове през пролетта на 1964 г. Документът е съставен от Ловно-рибарския съюз и освен описа на дивеча съдържа и описание на мерките, които взимат ловците за...

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 07.05.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, В.Миков, Хр.Спасов, Н.Виходцевски.
Разгледани за административни въпроси.

Страници