Зравко Петров - секретар на ЦС на БТС изпраща този доклад до Лъчезар Аврамов (секретар на ЦК на БКП )в качството му на председател на комисията за разработване на проект за закон за защита на родната природа през м. декември 1965г.
Като отбелязва добрите резултати по грижата за резерватите и природните паметници Здравко Петров отбелязва, че защитата на природата има много по-всеобхватен характер и обхваща опазването на чистотата на въздуха, почвата и водите, свързан е с правилното и рационално използване на природните ресурси. Той изброява няколко основни причини за тревога за състоянието на природата и създаване на опасни тенденции за по-нататъшното му влошаване:
- Безотговорно отношение на гражданите и длъжностни лица
- Тясноведомствен подход при експлоатацията на природните ресурси
- Отсъствие на ефикасни средства за възстановяване на повредената природна среда