Протоколи на Комисията на КЗП по унищожаване на билети за градски транспорт от 01.10.1965 г.
Протоколи на Комисията на КЗП по унищожаване на билети за градски транспорт от 02.12.1965 г.
Протоколи на Комисията на КЗП по унищожаване на билети за градски транспорт от 28.12.1965 г.
Протоколи на Комисията на КЗП по унищожаване на билети за градски транспорт от 31.05.1966 г.