Бюджет на КЗП за 1967 г.

Бюджет на КЗП за 1967 г.

Молба до председателя на БАН за отпускане на щатна бройка за научен секретар към КЗП, 1966 г.

Заверено копие на молба, подписана от зам. председателя на КЗП чл. кор. проф. Г. Паспалев до председателя на БАН. В молбата е аргументирана необходимостта от назначаванета на научен секретар към...

Протокол от заседание на комисията по проекта за зарибяване на езерата и реките в Пирин 1966 г.

Протокол от заседание на комисията по проекта за зарибяване на езерата и реките в Пирин от 11.04. 1966 г.
Комисия в състав: Вл.Константинов, Страшимир Чернев и Иван Найденов от БЛРС, Григир...

Протокол от заседание на Централния съвет на БЛРС по проект за зарибяване на езерата и реките в Пирин 1966 г.

Протокол от заседание на Централния съвет на БЛРС по проект за зарибяване на езерата и реките в Пирин от 11.04.1966 г.

Протоколи на Комисията на КЗП по унищожаване на билети за градски транспорт 1965 г.

Протоколи на Комисията на КЗП по унищожаване на билети за градски транспорт от 01.10.1965 г.
Протоколи на Комисията на КЗП по унищожаване на билети за градски транспорт от 02.12.1965 г....

Доклад от Здравко Петров относно тревожното състояние на опазването на природните ценности в страната 1965 г.

Зравко Петров - секретар на ЦС на БТС изпраща този доклад до Лъчезар Аврамов (секретар на ЦК на БКП )в качството му на председател на комисията за разработване на проект за закон за защита на...

Протокол от симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Протокол от симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" - следобедно заседание 01.10.1965г.
Симпозиумът е организиран от Комисията по защита на природата и...

Списък на поканените за Симпозиума за защита на грабливите птици 1965 г.

Списък на организациите, до които са изпратени покани за участие в Симпозиума за защита на грабливите птици през октомври 1965г.

Изложение по необходимостта от популяризиране на защитата на природата в България 1966 г.

Изложение по необходимостта от популяризиране на защитата на природата в България. Проблемът се разглежда подробно както по отношение на информиране на научните работници, особено по отношение на...

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1965 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 01.09.1965г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, П.Петков, Н.Христосков, Ст.Станчев, П.Родопски, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Разгледани са...

Страници