Препис от заповед № 68/29.11.1968 г., с която се възлага на Владимир Антонов Помаков да тегли суми и и прави разходи за сметка на КЗП при БАН.