Чернова на доклад "Защита на природата в България"