Недатирано копие на отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1967 г., изготвен от и.д. председател на КЗП чл. кор. Ил. Пашев. В наличния екземпляр на мястото на л. 2 има празен лист.
Комисията през 1967 г. е имала пет заседания:
Обсъдена е програма за предстоящата изложба "Защита на природата в България", която ще се състои в Лондон.
Прието е предложение за организиране на резерват за глухари в Родопите. Обсъдена е възможността за внасяне и аклиматизиране на 150 двойки лебеди от Холандия.
Обсъден е сигнала за появили се дървояди в резервата Парангалица.
Съобщение за смъртта на чл. кор. проф. Г. Паспалев.
Изброени са затруднения и проблеми при работата на КЗП.